Skip links

Laatst bijgewerkt: 01-07-2021

Privacystatement

Download in PDF

U neemt van ons een product en/of dienst af. Om u zo goed mogelijk te kunnen
helpen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u stukken naar
ons opstuurt, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of een
iemand van Smartis spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u
erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw
(persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen
wij uit hoe wij dit precies doen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat,
ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet
gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen
persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres
en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn
persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens
over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd.
Deze moeten extra worden beschermd.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de
volgende doeleinden worden verwerkt:
• om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
• voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze
dienstverlening;
• het toezenden van een nieuwsbrief;
Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de
persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door
aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag
door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en
beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.
De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de
overeenkomst tussen u en Smartis spreekt;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke
verplichting;
c) toestemming.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers. Dit is een
onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf
persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht
om uw werknemers hierover te informeren.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Voornaam en achternaam
• Functie
• Bedrijfsnaam
• Contact- en factuuradres
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
• Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt
hebt.
Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben
verkregen.
Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Smartis zich aan de regels die
privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens
verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens
worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij
de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend
technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan
dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.
Geheimhouding
De dienstverlening van Smartis maakt het noodzakelijk dat onze werknemers
toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw
persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een
geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze
werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij
zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel
om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.
Inzage en correctie van uw gegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens
blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te
zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u
verzoeken deze aan te passen. Een verzoeken om inzage of correctie van uw
gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: info@kozijnenspecialist.nl.
Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de
gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw
persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Smartis
(b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het
bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens
bewaard zouden moeten worden.
Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer,
tablet of smartphone worden geplaatst. Als u hier meer over wilt weten, kunt u
het beste ons Cookie Statement lezen. Dit Statement vindt u op onze website.
Wijzigingen
Smartis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy
Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin
iets is aangepast.
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de
organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten
met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met
ons via info@kozijnenspecialist.nl.
Cookie Statement Smartis
Smartis maakt op haar website gebruik van Cookies. In dit document geeft
Smartis graag toelichting en uitleg over waarom zij welke Cookies gebruikt en
wat dit voor u betekent.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op
bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit
tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later
bezoek weer worden herkend door deze website.
Hoe lang cookies?
Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw
browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op
uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert.
Waarom cookies?
U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Zoals wij hiervoor al
schreven, zijn cookies tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is
meestal onleesbare computercode. Daarom geven wij u graag wat meer uitleg.
Smartis gebruikt cookies:
• om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt;
• om gebruikers te identificeren: wij krijgen op die manier inzicht in het
aantal bezoekers dat op onze website terechtkomt en in welk deel van onze
website zij bezoeken;
• om advertenties te plaatsen die voor u interessant zijn.
Welke cookies?
Permanente cookies
Bij een nieuw bezoek aan onze website herkent Smartis u met behulp van
permanente cookies. Onze website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren
worden ingesteld. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van
cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u
niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger
gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen
via de instellingen van uw browser.
Sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website
u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel
mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden
automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw apparatuur. Deze
cookies kunnen later worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk
bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook
andere website(s) uit ons netwerk hebt bezocht. De tracking cookies kunnen ook
worden gebruikt door adverteerders die in hetzelfde netwerk zitten.
Met tracking cookies wordt een profiel opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld
aan bijvoorbeeld uw naam, adres, en e-mailadres. Het dient alleen om
advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant
voor u zijn.
Tracking cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze
website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen,
zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,
als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd.
Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
Sociale Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door
middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig
zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen
invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De
informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en
LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Recht op inzage en correctie of verwijdering
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw
gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat
te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan
een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze
terugvinden in de instellingen van uw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Cookies kunnen uw persoonlijke gegevens naar allerlei bedrijven sturen. Als u dat
niet (meer) wilt, moet u de cookies verwijderen van uw computer, tablet of
smartphone. Cookies verwijderen is niet erg lastig, maar bedenk wel dat u na het
opschonen op websites opnieuw moet inloggen en dat uw wachtwoorden
mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat u pagina’s
opnieuw moet instellen.

Chat openen
Hallo 👋 Vragen over onze kozijnen of gewoon vrijblijvend even chatten met een van onze specialisten? Stuur ons gerust een bericht!